Zyrtarit të lartë i hyjnë h ajdutët në shtëpi/ Nuk më kanë lënë gjë në këmbë, shyqyr që…

Zyrtarit të lartë i hyjnë h ajdutët në shtëpi/ Nuk më kanë lënë gjë në këmbë, shyqyr që…

Zyrtarit të lartë i hyjnë h ajdutët në shtëpi/ Nuk më kanë lënë gjë në këmbë, shyqyr që…

Persona të panjohur kanë kryer një vj edhje në shtëpinë e Valon Prestreshit, kryetar i Autoritetit Kosovar të Konkurrencës.Ky i fundit ka bërë të ditur lajmin në Facebook, ku ka postuar edhe disa fotografi që tregojnë gjendjen si e kishin lënë shtëpinë ha jnat pasi kishin kryer vje dhjen.Sot, më paskan hi hajnat në sh tëpi. Një televizor e paskan zhdukë, një la ptop, dhe dy karikatorë të a rmës. Kështu e konstatuam bashkë me pol icinë dhe ekipin e forenzikës. Një falënderim të veçantë për Po licinë e K
osovës dhe për punën e tyre profesionale

Leave a Reply