Zi dhe tr ishtim! Gazetari i njohur shqiptar h umb jetën: Nesër i jepet lamtumira e fundit!

Zi dhe tr ishtim! Gazetari i njohur shqiptar h umb jetën: Nesër i jepet lamtumira e fundit!

Zi dhe tr ishtim! Gazetari i njohur shqiptar h umb jetën: Nesër i jepet lamtumira e fundit!

Ka h umbur jetën sot në moshën 52-vjeçare gazetari i njohur Kastriot Shehdadi. Shehdadi për shumë vite ka punuar si gazetar në disa media nga Kosova e Shqipëria.

Shehdadi është dalluar për profesionalizëm dhe kontribut të pakursyer në përmirësimin e jetës së bashkëqytetarëve dhe shoqërisë sonë në pergjithësi. Ai për gati 20 vjet ishte i angazhuar si Zyrtar për In formim në komunën e Gjakovës. Var rimi i të ndj erit Kastriot Shehdadi bëhet nesër, e merkurë në var rezat e qytetit ne Gjakovë.

Leave a Reply