Zhduket pa gjurmë 13 vjeçarja në Vlorë, babai i saj vihet në a larm dhe ka një apel për të gjithë

Zhduket pa gjurmë 13 vjeçarja në Vlorë, babai i saj vihet në a larm dhe ka një apel për të gjithë

Zhduket pa gjurmë 13 vjeçarja në Vlorë, babai i saj vihet në a larm dhe ka një apel për të gjithë

Zhd uket nga shtëpia prej tre ditësh pa lënë asnjë gju rmë vjaza 13-vjeçare nga Vlora. Babai den oncon se vajza e tyre është zhd ukur dhe nuk kanë asnjë informacion për vendndodhjen. Familja ka bërë kallëzim dhe në polici, po akoma asnjë gjurme, vajza është e ditëlindjes 20 Nëntor 2005. Luten kush e shikon ketë vajzë të kontaktoj në këtë numër telefoni 0692020843.

Zhd uket nga shtëpia prej tre ditësh pa lënë asnjë gju rmë vjaza 13-vjeçare nga Vlora. Babai den oncon se vajza e tyre është zhd ukur dhe nuk kanë asnjë informacion për vendndodhjen. Familja ka bërë kallëzim dhe në polici, po akoma asnjë gjurme, vajza është e ditëlindjes 20 Nëntor 2005. Luten kush e shikon ketë vajzë të kontaktoj në këtë numër telefoni 0692020843.

Leave a Reply