Zb ulimi i fundit : Ja vitamina e cila gjendet tek farat e specit dhe përdorimin e tyre për shërimin e sëm/undjes së

Zb ulimi i fundit : Ja vitamina e cila gjendet tek farat e specit dhe përdorimin e tyre për shërimin e sëm/undjes së

Zb ulimi i fundit : Ja vitamina e cila gjendet tek farat e specit dhe përdorimin e tyre për shërimin e sëm/undjes së

Farat e specit jemi mesuar t’i he dhim ne kosh perpara çdo gatimi te perimes. Megjithate, keto fara bardhoshe kane te njejtat vlera si speci vete. Speci dhe farat e tij jane te d obishme kunder sem. undjeve k ardiova skulare dhe mbajtjen e ko lesterolit ne nivele te uleta.

Specat jane te pasur me fiber, proteine, vitamina dhe minerale si magnezi, fosfori, kaliumi, hekuri dhe kalçiumi. Me poshte gjeni te renditura vlerat e jashteza konshme te farave te specit. Burim i vitamines C. Farat dhe speci jane te pandashem ne permbajtjen e vitamines C.

Leave a Reply