Vu ani nga n ervi shiatik? Bëni këtë përbërje dhe do shëroheni si me magji: Ja çfarë ju duhet

Vu ani nga n ervi shiatik? Bëni këtë përbërje dhe do shëroheni si me magji: Ja çfarë ju duhet

Vu ani nga n ervi shiatik? Bëni këtë përbërje dhe do shëroheni si me magji: Ja çfarë ju duhet

Shumë njerëz tentojnë që dhi mbjen ta shërojnë me ndihmën e il’açeve konvencionale, por il’açet e tilla kanë afat jetëshkurtër.Keni Shqetësime nga Shiatiku? Shumë ekspertë përmendin edhe ushtrime, si dhe pozita të ndryshme të jogës, për të zgjidhur këtë problem. Shenjat e nervit shiatik janë:

Dh imbja fillon në pjesën e poshtme të shpinës ose nga njëra anë e kofshës, shpërndahet në fundshpinë.Të dj egura në njërën apo të dy këmbët. Dhi mbja përke qësohet kur uleni. Ndieni plogështi, vështirësi gjatë lëvizjes së këmbëve ose shputave. Dhi mbje konstante në fundshpinë.

Leave a Reply