Vr asja e 23-vj eçares nga babai dhe vëllai, eksperti ligjor shpjegon çfarë gjeti në nofullën e vajzës

Vr asja e 23-vj eçares nga babai dhe vëllai, eksperti ligjor shpjegon çfarë gjeti në nofullën e vajzës

Vr asja e 23-vj eçares nga babai dhe vëllai, eksperti ligjor shpjegon çfarë gjeti në nofullën e vajzës

Pas 8 viteve janë nxjerrë dëshmi tro/nditëse të një kri/mi në familje të ndodhur në vitin 2012. Eglantina Buci u v/ra nga i ati dhe vëllai i saj.Eksperti mjeko-ligjor, Admir Sinamati, i cili është marrë me analizimin e mbetjeve skeletike të Eglantina Bucit, që u v/ra nga babai dhe vëllai i saj në vitin 2012, ka folur në Open rreth pyetjeve që është interesuar prokurori i çështjes dhe për gjetjet në Malin me Gropa, ku dysh/ohet se u va/rros.

Ai ka thënë se mbetjet ske/letike që janë gjetur në Malin me Gropa, shfaqet qartë një dëm/tim në nofullën e majtë dhe është shka/ktuar nga një ar/më zj/arri.

“Kemi marrë disa mbetje skeletike me datë 23/03/2018. Bëhej fjalë vetëm për disa mbetjeve. Që i ishte inspektuar fillimisht nga një grup tjetër. Nga trupi njerëzor përbëhet nga një numër i madh esh/trash. Tr/upi është i plotë ka skeletin ndërsa kur gjendet një pjesë e një kocke bëhet fjalë për një mbetje skeletike. Në bëmë krahasimin me të dhënat e marra, më të dhënat policore për të bërë identifikimin e personit konkret. Është përcaktuar nga ekspertiza e parë që eshtrat i përkasin një femre dhe me moshë të përafërt” tha Sinamati.

Eshtrat kanë qenë në Kosovë dhe në Gjermani, ku çaloj?

“Eshtrat janë dërguar dhe kampionet janë dërguar në institute homologe në vende me të cilët bashkëpunon ministria e Brendshme se tek ne mungon laboratori i gjenetikës dhe është e pamundur të bëhet. Agjencia në Kosovë ka një laborator të mirë dhuratë nga Amerika”

“Pasi është kryer eksp/ertiza e parë janë treguar detaje dhe është përshkruar dë/mtimi në pjesën e majtë të nofullës së poshtme. Pyetja ka qenë lidhur me përcaktimin e dëm/timit dhe shkakun e këtij dëmtimi dhe nëse është me ar/më. Distanca dhe drejtimi i qitjes. Përfundimi është se te kocka e ekz/aminuar që i përket anës së majtë të nofullës është konstatuar një dëm/tim në formë rrethi. Por janë fshirë gjurmë të faktori plotësues“.

A përcakton se pl/umbi i ka marrë jetën?

“Duke parë drejtimin e qitjes nga e djathta në të majtë kuptohet se në nofullën e poshtme gjinden shumë vas/kualitet me rruaza të gjakut dhe kjo pr/edhë mund të jetë bërë shkak. Ku/foma është dëm/tuar nga një ar/më zj/arri. Por nuk e themi dot nëse i përket Eglantina Bucit.”/tch

Leave a Reply