Vjen mesazhi i papritur për ushtrinë e Kosovës nga Amerika

Ster vitja qe po zhvillohet edhe ne disa zona te qyte.tit te Gjakoves, eshte e rendesise historike per Kosoven, tha kolo neli nga Forca e Sigurise se Kosoves, Ejup Maqedonci ne nje bise.de per Zerin e Amerikes.

Per Kosoven ka ren.desi te veçante sidomos per faktin se per se pari here Kosova pret nje ush.trim te nivelit te tille ne territorin e saj.

Sa per sqarim ush.trimi Defender 21 eshte ushtrim qe drejtohet nga ushtria e Shte.teve te Bashkuara per Evrope dhe Afrike dhe qellim krye.sor ka rritjen e nderveprueshmerise nder mjet SHBA-ve dhe vendeve partnere si dhe ngri.tjen e gati shmerise operacionale, tha ai. Koloneli Maqedonci thote se per veç rritjes se bashke rendimit me partneret, synimi kryesor i kesaj ster.vitjeje ne Kosove eshte edhe vleresimi i kapaciteteve te para te kembe.sorise se Forces se Sigurise se Kosoves.

Ma jori amerikan, Kyle Pernell, i cili ndo.dhet per here te pare ne Kosove, ka detyren e vezhgimit te mbare vajtjes se ushtrimeve per te dhene ne fund vlere.simin mbi kompanine e pare e kembesorise. Ai i tha Zerit te Ame.rikes se eshte shume i kenaqur me punen e pjese tareve te Forces se Sigurise se Kosoves, duke shprehur bin.djen se kjo Force eshte ne rruge te mbare per ane.taresim ne NATO.

error: Alert: Content is protected !!