Vjen lajmi trondites nga politikani Serb ! Vucic po punon per ta njohur Kosoven shtet…

Vjen lajmi trondites nga politikani Serb ! Vucic po punon per ta njohur Kosoven shtet… Kryetari i levi.zjes serbe, Çlirimi, Mllagjan Gjorgjeviq para lajmeroi sot se natyra e vertete e fjali.meve gjithnje e me te shpe.shta rreth Republika Srpaskas eshte fshe.hja e faktit se regjimi i Alek.sander Vuçiqit po punon ne menyre aktive ne njoh.jen e pavaresise se Kosoves.4

Kohet e fundit, Vuçiq vazh dimisht ka folur per Republika Srpskan, duke ia kaluar mega.fonin e tij edhe Aleksandar Vulinit te flase per idene neoradi.kale te botes serbe, balonat e proves po mbi.llen ne formen e disa letrave per shkem.bimin e
te rritore, tha Gjorgjeviq.

Ai shpjegon se qe.llimi i gjithe kesaj eshte goditja e daulleve nacio.naliste ne menyre qe te krijohet per shtypja ne publik se diçka me.rret ne kembim te leshimeve.

Gjorgjeviq kujtoi se ve.tem ne muajt e fundit, fushata serbe per ti para ndaluar njohjet e reja te Kosoves u pezullua, se insti.tucioneve kosovare iu dha legjiti.mitet” dhe se Kosova u la jashte planit te ri hape.sinor te Serbise deri ne vitin 2035.
Vuçiq premtoi Kosoven ne kembim te mbesh.tetjes se Perendimit per ardh.jen e tij ne pushtet ne vitin 2012. Prej atehere e deri me sot, ai ka nen shkruar 48 marreveshje te ndryshme me shqip.taret dhe tani e fundit, per te cilen insis.touan Washingtoni, Berlini dhe Brukseli, ka arritur te reali.zohet.

Me kete marre veshje, regjimi do ta njohe Kos.oven dhe do t ia jape asaj nje vend ne OKB, tha dikur keshill.tari i
ish presidentit serb, Boris Tadiq. Ai shton se Vuçiqi po ker.kon qe ta “qetesoje publikun” duke krijuar per shtypjen se Serbia do ta marre Republika Srpska ne kem.bim te njohjes se Kosoves. Fat keqesisht, te gjithe e dime se ky eshte nje preten.dim i pabazuar. Pas zgjidhjes se Kosoves, spon.soret peren dimore te Vuçiqit ndoshta do te hidhen ne centralizimin e metej.shem te Bosnjes dhe heqjen e juridik.sionit te Srpskas, ku Vuçiqi do ti ndih.moje perseri, ka thene ai ai.

error: Alert: Content is protected !!