Vjen lajmi i super pritur nga mj eku shqiptar: K oronavirusi do largohet shpejt, ja përse

Vjen lajmi i super pritur nga mj eku shqiptar: K oronavirusi do largohet shpejt, ja përse

Vjen lajmi i super pritur nga mj eku shqiptar: K oronavirusi do largohet shpejt, ja përse

Janë disa studime që në javët e fundit po tregojnë se virusi SARS-CoV-2, burimi i pa ndemisë që shkakton së mundjen COVI D-19, po kryen disa muta cione që e bëjnë atë më ag resiv për sa i përket inf ektimit por me një fuqi vr asëse më të ulët se në fillimet e tij.

Sipas ep idemiologut Ilir Alimehmeti, kjo është diçka e natyrshme dhe që pritej. “Si viruset e tjera, kur fillimisht përhapet në popullatë fillon e përshtatet, sepse po u bë shumë vr astar duke zh dukur bartësin, pra njeriun, si rrjedhojë do të v rasë edhe veten. Është l ogjikë e thjeshtë e ndjekur nga çdo v irus. Ky proces ndodh në fazën e parë, më pas kur ngihen mbrojtjet natyrore ose përmes vaksinës viruset kanë t endencë të kryejnë mu tacione, pra nuk ka asnjë lloj çudie, thjesht po presim këtë fazë”.

Leave a Reply