Vjеn mеsazhi i papritur nga Amerika pеr Ushtrinе e Kosoves!!

Departa menti Amerikan i Mbrojtjes eshte shpre.hur krenar qe ti kene afer vetes For.cat e Sigurise se Kosoves ne misi.onin e pare ne Kuvajt.

Nje gje e ti.lle eshte thene nga vete ky departa ment, nepermjet nje postimi ne llo.garine e tyre zyrtare ne Twitter.vDeparta menti i Mbrojtjes eshte krenar te bash.kohet me Forcat e Sigurise se Kosoves ne misi.onin e pare ne Kuvajt. Gjate ketij misioni, par tneret tane nga Kosova do te fitojne pervojen e meka.nikes dhe logjistikes duke punuar me njesite e Ush.trise Amerikane #Bashke Me Te Forte, shkruan Departa menti Amerikan i Shtetit.
Ky eshte misi oni i pare nder kombetar i FSKse, i cili ndodh ne vitin e trete tran.zicional te trupave te sigurise ne ushtri.

error: Alert: Content is protected !!