Vizitohet tek mjeku shqiptar dhe i thote qe ke prob leme me veshkat por kur shkon vizitohet ne Itali habitet nga fjalet e mj ekut italian

Vizitohet tek mjeku shqiptar dhe i thote qe ke prob leme me veshkat por kur shkon vizitohet ne Itali habitet nga fjalet e mj ekut italian

Vizitohet tek mjeku shqiptar dhe i thote qe ke prob leme me veshkat por kur shkon vizitohet ne Itali habitet nga fjalet e mj ekut italian

Em igrantja vjen ne Shqiperi per pushime dhe gjate kohes kur gjendet tek te afermit e saj papritur i fillon një dhi.mbje e forte therese shpine dhe nuk e kuptonte se nga i vinte dh imbja.Pasi ben viziten ai i thote se ke veshken e zvogeluar dhe duhet ta besh ope racion sa me shpejt sepse dh imbjet sa vijn e do te shtohen.

Pasi mori il ac per veshkat dh imbjet ishin te njejta dhe keshtu u kthye ne Itali pasi mbaroi pushimet dhe diten tjeter shkoi te bej vizite tek doktori italian. Pasi beri viziten do ktori italin i thote qe nuk ke pro blem me veshkat, ato i ke ne rregull dhe ndaj il acet qe ke pire nuk te kan dhene asnje efekt. Zonje ju keni pro blem me shtyllen kurrizore pasi vu ani nga re umatizma dhe ne do te japim nje recete per dhi mbjet e shpines qe ju kapin shpesh!

Leave a Reply