Video/Çfarë po ndodh kështu-Vendi pranë Shqipërisë g oditet nga t ornado, merr me vete pemë dhe çdo gjë që i del përpara

Video/Çfarë po ndodh kështu-Vendi pranë Shqipërisë g oditet nga t ornado, merr me vete pemë dhe çdo gjë që i del përpara

Video/Çfarë po ndodh kështu-Vendi pranë Shqipërisë g oditet nga t ornado, merr me vete pemë dhe çdo gjë që i del përpara

Një fenomen i f rikshëm ndodhi në Cefalu, Palermo i ngjashëm me atë të një tor nadoje dhe mori para pemë, çadra dhe çfarë kishte rrotull por fatmirësisht pa lë nduar asnjë.

Njerëzit që rastisën të ishin në zonë sapo panë ngjarjen nisën të vraponin të fri k ësuar siç duket dhe nga videoja më poshtë.

Torndadoja që siç duket nis nga deti nis fu qishëm duke shkulur nga vendi edhe pemët aty afër, ndërsa shihet se si në fund e hum b fuq inë fare.

Leave a Reply