Veton Surroi ”ofendon” rëndë Hashim Thaçin me deklaratën e fundit ! Nuk kurseu asgjë për ti thënë…

Publicisti Veton Surroi ka konfirmuar se do te jete keshilltar i jashtem i ekipit negociator te Qeverise se Kosoves ne dia logun me Serbine.

Por, ai ka kritikuar procesin e dialogut kur u udhehoq nga Hashim Thaçi, duke thene se marreveshjet e nen shkruara nga ai jane proble.matike edhe per Qeverine aktuale.

Proceset negociatore te deritanishme kane qene te uzur puara nga Thaçi dhe te kontrolluara nga ai. De met qe i ka bere Thaçi dhe ekipet e tij jane shume te medha.

Levizja Vete vendosje me te drejte ka rezistuar te çeshtja e Aso.ciacionit te Komunave me Shumice Serbe bashke me par.tite tjera opozitare. Po te kishte pase nje kon sensus dhe nje perpjekje per gjithe perfshirje, Kosova nuk do te nenshkruante ne vitin 2013 marre.veshjen per Asociacion.

Do te kishte njerez me pervoje qe do ta shikonin ndryshe kete pune. Dhe ne vitin 2015 sdo te kishte marre veshje te nenshkruar qe u pa se ishte e dem shme. Surroi ne Rubi.kon te Klan Kosoves ka thene se uzur pimi i procesit pa bashkepunim me opoziten ka sjelle de met, prandaj rekomandon qe Qeveria aktuale te de.gjoje opoziten.

error: Alert: Content is protected !!