Vërshim eve të mëdha në vendbanimet Shqiptare. Mbi 20 vi ktima e shumë tjerë të pl agosur, me dëme të mëdha materiale.

Sot është 4 vjetori i vërshim eve të mëdha në Hasanbeg dhe Stajkovc. Mbi 20 vi ktima e shumë tjerë të pl agosur, me dëme të mëdha materiale.

Sot është 4 vjetori i vërshim eve të mëdha në Hasanbeg dhe Stajkovc. Mbi 20 vi ktima e shumë tjerë të pl agosur, me dëme të mëdha materiale.

Zoti mos na sprovoftë me kësi fatkeqësi.

Leave a Reply