Vendosni qepë në qafë para se të shkoni në shtrat – Tingëllon e çu ditshme, por ndihmon

Vendosni qepë në qafë para se të shkoni në shtrat – Tingëllon e çu ditshme, por ndihmon

Vendosni qepë në qafë para se të shkoni në shtrat – Tingëllon e çu ditshme, por ndihmon

Keni dëgjuar se qepa në popull është konsideruar si një “il aç kundër shtatë s ëmundjeve”? Dhe kështu është. Duket e pabesueshme, por me ndihmën e qepëve, mund të vendosni punë normale në gj ëndrën e ti roides! Kjo është një m etodë e thjeshtë por shumë ef ektive.

Prej kohëve të lashta dihet se qepë p astron lëkurën, vr et b akteret, nd ihmon në p astrimin e gj akut dhe si p asojë e ac idit fo sforik.

S ugjerimi ynë është që të pr ovojmë këtë metodë, si një ndihmesë në tr ajtimin e tiroides.

Për këtë ju do të duhet një qepë!

Para se të shkoni në shtrat, duhet pr erë një kokë të madhe të qepës në gjysmë dhe pr isni që lëngu i dy gjysmave të lirohet.

Me lëvizje rrethore, q etësoni qafën me të dy gjysmët e qepës në zonën e t iroides.

Qepë ka një numër të pronave të dobishme, pastron ajrin, vr et b akteret pa togjene, p astron gj akun dhe të ngjashme.

Ajo përmban shumë vitamina dhe minerale, përfshirë kalcium, magnez, kalium, mangan, vitaminë C, K dhe B6. Qepa do t’ju ndihmojë të jeni të shëndetshëm dhe të parandaloni zhvillimin e disa së mundjeve kro nike.Me posht keni 2 video k likojeni te dyat jane me pjese te ndara 2 videot kan r eklam por pritni pak deri te largohet…

Leave a Reply