Vendimi i Hashim Thaçit për faljen e dëni mit të vras ësit të 13-vjeçarit revolt on familjarët

E FUNDIT/ H umbin jetën 3 p acientë nga koronavirusi në vend

E FUNDIT/ H umbin jetën 3 p acientë nga koronavirusi në vend

Të drejtën e faljes të të dënu arve, presidenti Hashim Thaçi e ka shfrytëzuar për t’ia zbutur dënimin edhe vra sësit të një fëmije 13-vjeçar.

Luz Allaku, gjashtë vjet më parë, ishte arres tuar për vras jen e dy personave, të miturin Pal Hili e xhaxhain e tij 47-vjeçar Hil Hili. Gjykata e ka dën uar me 15 vjet burg, nga to 3 vjet e gjysmë ia ka falur presidenti Thaçi para dy javësh.

Vras ësi e vikti mat jetonin atëkohë në afërsi, me një distancë prej rreth 70 metrash mes shtëpive të tyre. Por familjet ishin në konf likt, i cili kishte nisur para më shumë se 10 vjetësh e që kishte të bënte me mosmarrëveshjet rreth shfrytëzimit të tokave shtetërore në afërsi.

Leave a Reply