Vëllai i mjekut të njohur i nfektohet me kovid dhe i ndalon zemra / Mjeku e v ajton në shtratin e s pitalit: ç’më bëre o vëlla

Dr. Chris van Tulleken mori një telefonatë të r ëndë për vëllain e tij binjak.

Dr. Chris van Tulleken mori një telefonatë të r ëndë për vëllain e tij binjak.

Mjeku për së mundje in fektive në UCLH në Londrën qendrore, epiqendra e trajtimit të sh përthimit tën koronavirusit në Britaninë e Madhe, ku rrë nuk e mendonte të shihte binjakun e tij të shtruar në te rapi intensive prej pandemisë për më tepër në s pitalin ku ai vetë punon.

Pasi dëshmoi ndikimin e tm errshëm të pandemisë së koronavirusit tek pacientët në kujdesin in tensiv, Chris u frik ësua seriozisht për jetën e vëllait të tij i cili po ashtu është mjek dhe duke udhëtuar për të ofruar shërbim tek personat në n evojë në vende të ndryshme të botës u i nfektua.

Koronavirusi tek ai po shkakton rrahje të larta në zemër dhe kjo ka shqetësuar jo pak vëllain e tij. Ndaj mjekët menduan ti japin një goditje elektrike e cila i nd aloi z emrën për një çast duke e ndihmuar të rifillonte punën normalisht.

Chris rrëfeu vija pa rrahje zemre e të vëllait në monitor ishte ndër gjërat më të vë shtira që kishte përjetuar në jetë.

Leave a Reply