Vd es personi i dytë i aks identuar në autostradën “Arbën Xhaferi”

Vd es personi i dytë i aks identuar në autostradën “Arbën Xhaferi”

Vd es personi i dytë i aks identuar në autostradën “Arbën Xhaferi”

Ka vd ekur një person, i cili ishte duke u trajtuar në një sp ital në Shqipëri pas ak sidentit më 29 g usht në rrugën Lipjan-Prishtinë, saktësisht në km-1 të autostradës “Arbën Xhaferi”.

Policia e Kosovës ka njoftuar se v iktima, i cili ishte duke u tr ajtuar pas l ëndimeve të marra, ka vd ekur të dielën në një s pital në Shqipëri dhe është sjellë në Kosovë nga familjarët e tij

Me u rdhër të pr okurorit, trupi i paj etë duhet të dërgohet në IML për obd uksion.

Ky është v iktima e dytë nga ky ak sident, pasi një person kishte vd ekur në QKUK ditën e aks identit, ndërsa dy të tjerë kanë marrë l ëndime të lehta

Leave a Reply