Vatër e madhe zj arri në Shqipëri, mbi 20 zj arrfikës në vendngjarje nuk kontrollojnë dot fl akët

Zj arri po vijon ende në pyllin e Drenies, në fshatin Lofkënd të Fierit.

Për shuarjen e fl akëve në terren janë zj arrfikëset e ardhur nga Patosi dhe Ballshi.

Nga ecuria e fl akëve, rre zikohet të preket edhe zona e Patosit.

Në vendngjarje aktualisht ndodhen 12 efektivë zj arrfikës të Mallakastrës dhe 12 të tjerë të Patosit.

Nga ecuria e flakëve, rr ezikohet të preket edhe zona e Patosit.

Në vendngjarje aktualisht ndodhen 12 efektivë z jarrfikës të Mallakastrës dhe 12 të tjerë të Patosit.

Ndërsa, terreni i vështirë, e bën thuajse të pamundur praninë e mjeteve në zonën e djegur.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!