URIME/ Kosovës i vjen ndihmë e madhe me 1,3 milionë vaksína !! Ja kush do i dhurojë…!

Ministri i Shende tesise, Arben Vitia eshte takuar sot me ambasa.doren e Norvegjise ne Kosove, ku ka marr mbeshtetje se ky vend do ti ndihmoje Kosoves ne sigurimin e vak sinave.
Permes nje pos.timi ne faqen zyrtare te amba.sades norvegjeze thuhet se do ti sigu.roje Kosoves qe te kete qasje ne 1,3 milione doza te vak sinave.

“Norvegjia ishte nje nga ven.det e para qe siguroi mbeshtetje financiare per anga.zhimin e Tregut te Advance te CO VAX, i cili
do te sigu.roje qasje ne 1.3 miliarde doza vak sinash per popu.llaten me rrezik te larte ne 92 vende me te ardhura te ule.ta dhe te mesme ne 2021, thu het ne njoftim.

Tutje ne njof.timin e tyre thuhet se Norvegjia eshte e kena.qur qe ka sponsorizuar prokurimin e pajisjeve thelbe.sor mjekesore ne Kosove gjate ketyre koherave sfiduese, ne partne.ritet me UNDP ne Kosove dhe dona.tore te tjere.

Po ashtu kjo amba sade ka cekur se Dozat e para kane mbe.rritur ne Kosove. Por te gjithe jemi da.kord ritmi eshte shume i nga dalte.

error: Alert: Content is protected !!