U thoshte shqiptarëve më ka dhënë Zoti fuqi të mbinatyrshme do u shëroj po më dhatë 3 mijë euro/ Ja çfarë e keqe i ndodhi pasi u hoq si mjek popullor

Shqiptari i mori shpirtin qenit duke e tërhequr me makinë, përlot Saimir Tahiri me reagimin: Ata që heshtën të…

Shqiptari i mori shpirtin qenit duke e tërhequr me makinë, përlot Saimir Tahiri me reagimin: Ata që heshtën të…

Pro kuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur ak takuzë kundër të pa ndehurit H.P. për shkak të veprave penale “Ushtrimi i kundërligjshëm i veprimtarisë mjekësore ose farmaceutike”.
Pro kuroria njofton se i pandehuri Hysri Peqani-Burdushi prej kohës së pavërtetuar, së paku nga data e regjistrimit të biznesit privat me aktivitetin primar “aktivitet e tjera të shëndetit të njeriut”, më 15 qershor 2005 deri më 26 korrik 2019.

Pa kualifikime profesionale mjekësore dhe pa licencë përkatëse, me qëllim të përfitimit të pasurisë në mënyrë të kundë rligjshme, e me anë të paraqitjes së rreme të fakteve se k inse posedon aftësi mbinatyrore dhe ashtu i mjekon edhe sëmun djet më të rënda fizike dhe psikike dhe ndihmon në zgjidhjen e problemeve të ndryshme familjare, të d ëmtarëve të cilët kanë kërkuar ndihmë, iu ka kryer trajtime të imp rovizuara, të kota, duke i vënë i pandehuri Burdushi në lajthim dhe duke i nxitur që për këtë t`i paguajnë shuma të ndryshme të parave nga 20€ deri në 3000€.

Leave a Reply