Trondítēѕе në Greqí/ “Kujdеѕ fēmijët”, Dу ѕhqiрtarē i јарin fund jetēѕ brenda раk mínutaѕh nga njēri-tjetri

Një ngj arje e rë ndë ka ndodhur në Greqi. Dy shtetas shqiptarë i kanë dhënë fund je tës, në një hark kohor me një di ferencë prej 10 minutash.

Rasti i parë është raportuar rreth orës 13:00, ku një 43-vjeçar i dha fu nd jetës duke u vetë va rur me litar.
Ai u gjet nga nëna e tij, ndërsa bëhet fjalë për një artist të muzikës tra dicionale.
Ndërkohë, rasti i dytë u shë nua në Tympaki, ndërsa bëhet fjalë për një 63-vjeçar. Ky i fundit kishte telefonuar gruan e tij dhe i kishte thënë; ‘kujdes fëmijët’.

Bashkëshortja e tij, e alarmuar nga telefonata kishte kërkuar ndihmën e fqinjëve, të cilët gjetën shqiptarin të var ur.

error: Alert: Content is protected !!