Tragj edia e vendit/ Kush e viziton në qeli Ritvan Zykajn, ja si e kalon ditën në bu rg

Tragj edia e vendit/ Kush e viziton në qeli Ritvan Zykajn, ja si e kalon ditën në bu rg

Tragj edia e vendit/ Kush e viziton në qeli Ritvan Zykajn, ja si e kalon ditën në bu rg

Ritvan Zykaj nuk ka asnjë ndryshim nga të bur/gosurit e tjerë. I vetmi dallim janë mysafirët në bu/rg. Për të burgosurit e tjerë, çdo dy javë familjarë të të burgosurve mbajnë radhën për të dorëzuar ushqime, apo rroba për të afërmit.

Ndërsa për Zykajn nuk ka asnjë interesim nga askush. I vetmi që ka qenë vetëm në një takim me të ishte i vëllai, që doli prej andej pa asnjë kërkesë të veçantë të vëllait, që ka kryer kri/min më të rëndë në Shqipëri me 8 të vr/arë në fare pak minuta. Por si kalon dita e të bur/gosurit me bu/rgim të përje/tshëm Ritvan Zykaj. Gardianët thonë se nuk ka asnjë ndryshim. Nuk refuzon ushqimin, nuk del rregullisht në ajrim. Nuk bisedon me të tjerë dhe më shumë lexon libra fetarë.

Ka raste, kur gjatë natës ngrihet dhe flet me vete – thotë një nga gardianët e kontaktuar në telefon nga Gazeta Shqip. Sipas tij, sjellja e Ritvanit nuk është shumë e çu/ditshme, edhe pse e kemi më shumë në vëmendje për shkak të llojit të kr/imit të kryer prej tij.

“Na ndodh shpesh që t’i blejmë ndonjë paketë cigare, sepse është i vetmi i bu/rgosur që nuk ka asnjë vizitor, ose i japim ndonjë rrobë nga ato që në shtëpitë tona nuk i përdorim” – tregon gardiani, që kryen shërbim në bu/rgun e Peqinit, aty ku ndodhet edhe Zykaj, teksa shton se këtë e bëjnë të gjithë po/licët-gardianë të bu/rgut.

Leave a Reply