Tha se e kishin rrëm byer, nëna mon stër pranon kri min e tme rrshëm: E vr* a. va tim bir, e hodha në kanal!

Një nënë e cila fillimisht i tha policisë se djali i saj ishte rrëm byer në Florida pranoi gjatë marrjes në pyetje se ajo e çoi atë në kanal, ku 9-vjeçari u gjet më vonë i vd ekur. Patricia Ripley, 45 vjeç, fillimisht i tha policisë që dy burra e go ditën makinën e saj anas, rreth orës 9 e mëngjesit. Ajo tha se burrat kërkonin dr ogë dhe më pas i rrë mbyen djalin e saj, i cili është me autizëm.

Më pas ajo pranoi që kishte kryer vr asjen.

Policia tha:

Ajo deklaroi se ai do të jetë në një vend më të mirë.

Leave a Reply