Sk andal në Sp italin e Pejës, p acientit të pa inf ektuar, i dërgohen në dhomë dy pa cientë të prekur me COVI D-19

Gjendja me p andemi sa shkon e rëndohet në vend, numri i të pr ekurve me vi rus po rritet e krahas numrit të të pr ekurve, po rritet edhe numri i v iktimave.Ngja rje thuajse e pa zakontë ka ndodhur në Sp italin e Pejës. Në Repartin e Inf ektivës, tek dhoma numër një, një pa cient me inicialet S.R nuk është fare e inf ektuar me COVI D-19.

Por megjithatë paci entit në fjalë, para dy dite i janë dërguar në dhomën ku gjendet, dy pa cientë të prekur me COVI D-19 .Poashtu, redaksia ka edhe emrin e plotë e pacientit, por për shkak të ruajtjes së privatësisë nuk e publikojmë.

Leave a Reply