Shteti qe nuk u fut ne k arantine, dhe ja cpo ndosh sot ne Suedi.

Shteti qe nuk u fut ne k arantine, dhe ja cpo ndosh sot ne Suedi.

Shteti qe nuk u fut ne k arantine, dhe ja cpo ndosh sot ne Suedi.

Suedia ishte ai shtet qe vendosi te mos futej ne ka rntine e te mos nd iqte str ategjine e “imunitetit te tufes”. Atje vetem 13 p aciente jane ne terapi intensive dhe sot numeron vetem nje h umbje jete.

Megjithese ne fillim te p andemise ne Suedi kishte nje numer te larte personash te inf ektuar krahasuar me vendet e ka rantinuara, mund te themi se gjithsej atje ka pasur 5843 jete te hu mbura ndersa per muajin gu sht vetem 79 .

Gjate një ko nferencë per shtyp ne javën e kaluar, ep idemiologu suesdes Anders Tegnell tha: “Suedia ka kaluar nga të qenit një nga vendet me më shumë të pr ekur në Evropë, në një nga vendet me më pak të inf ektuar në Evropë.

Leave a Reply