Shkencëtarja kineze nxjerr provat: V irusi u krijua në laborator brenda 6 muajve

Shkencëtarja kineze nxjerr provat: V irusi u krijua në laborator brenda 6 muajve

Shkencëtarja kineze nxjerr provat: V irusi u krijua në laborator brenda 6 muajve

Ashtu siç pa ralajmëroi, shkencëtarja kineze Li Meng-Yan pu blikoi një r aport, që sipas saj pr ovon se v irusi Sars-Cov-2 u prodhua në l aborator. Vi rologia, e cila u arratis në SHBA, pohoi se k oronavirusi nuk është i natyrshëm.

Sipas saj, v irusi mund të krijohet me lehtësi në një laborator brenda gjashtë muajve. Dr. Li Meng-Yan pretendon se është k ërcënuar dhe se u zhv endos në SHBA pasi ju tha se do të zhd ukej nëse do të fliste.

Në SHBA ajo është angazhuar në një punim shkencor, i botuar këtë të martë, me tre mjekë të tjerë. Të gjithë bashkë studiuan përbërjen gje netike të COVI D-19 dhe arritën në pë rfundimin se ai ishte “gatuar” në laborator.

Leave a Reply