“SHBA do të q ëllojë mbi këdo që guxon t’i prekë Shqiptarët”!

“SHBA do të q ëllojë mbi këdo që guxon t’i prekë Shqiptarët”!

“SHBA do të q ëllojë mbi këdo që guxon t’i prekë Shqiptarët”!

Joe Biden, kandidati nga radhët e Demokratëve për President në SHBA në një k onferencë të organizuar në vitin 2002, deklaroi ha ptazi d ashurinë e tij të madhe për kombin shqiptar.

Biden në atë kohë u shpreh se SHBA-të janë të gatshme të “që llojnë çdo kënd i cili s ulmon shqiptarët në Ballkan”.

Leave a Reply