Shрērthim i fuqiѕhēm në Tiranē? Ѕhрjegohet dukuria, qуtetarët u aIarmuan раѕ ѕtērvitjeѕ së avionēve të NATO-ѕ

Shpë rthimi që ‘alarmoi’ qytetarët pak orë më parë në Tiranë nuk ishte në të vërtetë një gjë e tillë. Dosja.al mëson se ajo që ndodhi ishte thjesht një zhu rmë e që krijohet kur kalon pranë një avion. E pikërisht në Tiranë kanë kaluar avionët e NATOS të
cilët kanë kryer stërvitjen.

Ata kanë fluturuar në lartësi të larta, dhe zhurma që krijuan ishte e madhe duke krijuar për shtypjen e një shp ërthimi. Në momentin që avioni afrohet pranë banesave ndodh nje efekt si shpë rthim.

error: Alert: Content is protected !!