Sabit Geci tregon me emra: Më ofruan të dëshmoj kund’ër këtyre personave në krye të shtetit. “Edhe në Dubaj të qojmë, vetem dëshmo k undër…, më ofrojshin oferta”

Sabit Geci tregon me emra: Më ofruan të dëshmoj kund’ër këtyre personave në krye të shtetit.

Sabit Geci tregon me emra: Më ofruan të dëshmoj kund’ër këtyre personave në krye të shtetit.

Ish- koman danti i Zonës Opera tive të Drenicës, Sabit Geci, e konsideron si të pastër lu ftën e Ushtrisë Çli rimtare të Kosovës.
Në një intervistë për gazetën “Bota sot”, Geci ka theksuar se sfid at e tij nëpër gjykata e deri tek dëni mi me 15 vjet bur g i ka nga shokët e tij të luf tës, që vinë nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. Ai ka folur edhe për vr asjet dhe plagosjet e zyrtarëve të LDK-së.Përkitazi me këtë Geci ka thënë se ndoshta persona të caktuar kishin urre jtje ndaj presidentit Rugova sepse e donin pushtetin e tij.

Leave a Reply