Rusia aprovon v aksinën kundër Covi d 19, për t’i bindur rusët, Putin e teston te vajza e tij

Rusia aprovon v aksinën kundër Covi d 19, për t’i bindur rusët, Putin e teston te vajza e tij

Rusia aprovon v aksinën kundër Covi d 19, për t’i bindur rusët, Putin e teston te vajza e tij

Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, ka aprovuar tashmë va ksinën e parë në botë kundër v irusit COVI D-19 Va ksina është zhvilluar në Institutin Gamelaja në Moskë dhe është ap rovuar edhe nga Ministria e Sh ëndetësisë së Rusisë.

Një gjë të tillë e ka pohuar Putin gjatë një transmetimi televiziv.Siç shkruan gazeta gjermane Bild, edhe vajza e Vladimir Putin tashmë është vak sinuar dhe se Putin shpreson që prodhimi masiv i v aksinës të fillojë së shpejti. V aksina është testuar deri më tani vetëm në disa njerëz, ndërkohë gazeta gjermane thotë se miratimi i va ksinës në një fazë të hershme bie ndesh edhe me kriteret ndërkombëtare.

Leave a Reply