Rrëfen shqiptari që jetoi në Beirut: Po ndodh tmer ri, spitalet u stërmbushen nga viktimat e shpër thimit

Arianit Shehu, drejtori i Institutit Nacional Demokratik për Lindjen e Mesme

në një intervistë për klankosova tha se shpër thimi i fuqishëm që ndodhi në Beiurit të Libanit ishte i tmer rshëm.

“Sipas informatave të para, duket që shpër thimi ka ndodhur pas një zjar ri në depon e materialeve të rrezik shme, por jo eksploz ivë, në depon e portit të Beirutit. Raportet fillestare theksojnë se shkak i këtij shpër thimi ka qenë nitrat amoniumi, i cili ka qenë i deponuar aty. Deri tani është raportuar për më shumë se 75 të vd ekur dhe rreth 7,000 të lën duar, por supozohet për shumë më shumë vikt ima”.

Spitalet e Libanit që po ashtu po përballen me pacientët nga COV ID- 19 u mbushën me viktimat e këtij shpërt himi tra gjik.

“Të gjitha spitalet e Beirutit janë stërmbushur me të lënd uar të shpërt himit. Gjithçka në radius prej 2 kilometrave është shka tërruar, dëmtime të rënda janë raportuar në radius prej 12 kilometrave dhe dëme të tjera. Thyerje të xhamave janë raportuar në radius prej 22 kilometrave”.

Leave a Reply