R efuzoi d ashurinë e Enver Hoxhës, si u v arros e gj allë gruaja shqiptare

R efuzoi d ashurinë e Enver Hoxhës, si u v arros e gj allë gruaja shqiptare

R efuzoi d ashurinë e Enver Hoxhës, si u v arros e gj allë gruaja shqiptare

Shkrimtari Ylljet Aliçka ka treguar në librin e tij “M etamorfoza e një kryeqyteti” m omentin e tm errshëm të ekz ekutimit të 22 burrave dhe 2 gruaje nga regjimi komunist i Enver Hoxhës.

Shkrimtari rr ëfen në libër se 22 burrat nuk ndenjën në rresht për një përballë, siç e kërkonte rregullorja, por u bënë rreth, duke e mbrojtur me trupat e tyre atë grua, i vetmi faj i të cilës kishte qenë r efuzimi i d ashurisë së diktatorit Hoxha. “Si në çdo fushë të jetës, edhe në atë të marrjes së jetës së a rmiqve ndodhnin parregullsi, kur rregulli nuk respektohej korrektësisht, siç ishte rasti i një ish-shefi të shtabit të u shtrisë i cili, pasi u shpall a rmik, dha shp irt me mjaft v ështirësi nga rr ahja me purteka të trasha druri në k arrocerinë e një kamioni u shtarak.

Leave a Reply