Puna që të afron më shume tek Zoti

Puna që të afron më shume tek Zoti

Ibn Abasi përcjell duke thënë: “Nuk njoh vepër më të afërt tek Allahu se mirësjellja ndaj prindërve.”

Ndërsa Ebu Musa Eshariu përcjell, se Ibn Omeri kishte parë një burrë nga Jemeni që bënte tavaf në Meke dhe e mbante nënën në shpinën e tij dhe thoshte:

“Unë për të jam si deveja e bindur, nëse fríkësohen shaluesit e devesë, ajo nuk fríkësohet.

Më pas i tha: O Ibn Omer, a mendon se e kam shpërblyer për mundin e saj? Ai i tha: Kurrsesi, as dhímbjet e para të lindjes nuk i ke shlyer.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!