Pse ndizet drita e motorit? A paral ajmëron gjithmonë prishje të mëdha?

Pse ndizet drita e motorit? A paral ajmëron gjithmonë prishje të mëdha?

Pse ndizet drita e motorit? A paral ajmëron gjithmonë prishje të mëdha?

Kur ndizet drita e motorit, ju mund të shqetësoheni se vetura juaj mund të ketë pr oblem serioz, por jo domosdoshmërisht është kështu.

Kjo dritë mund të ndizet për disa arsye të ndryshme, në të shumtën e rasteve ndizet për mirëmbajtje rutinë që duhet kryer, andaj nuk keni nevojë të shqetësoheni. Mund të ndizet për të paral ajmëruar se duhet zëvendësuar senzorin e qarkullimit të ajrit, senzorin e oksigjenit, ndonjë tel apo prizë, e ndonjëherë mund të nënkuptojë ndërrimin e ndonjë gypi të lirë – ose motori nuk bën dje gien e vajit/karburantit siç duhet.

Leave a Reply