Prisni te merrni leje qëndrimi në Itali? Ministria italiane jep njoftimin për emigrantet

Prej gati dy vitesh situata e emigrantëve lidhur me dokumentet e tyre në vende të ndryshme europiane është veshttiresuar.Në Itali situata e vështirë pa’ndemike, por edhe ekonomike bëri që shumë emigrante të kenë avari në procesin e marrjes së lejeqendrimeve.
Departamenti në Ministrinë e Brendshme Italiane ka rmosur urdhrin lehtësues për emigrantët që janë në pritje të lejeve të qëndrimit

Urdhëresa me datë 11 maj 2021, sqaron se emigrantët në pritje të marrjes së një leje qëndrimi që vonesat administrative kanë çuar dhe në skadimin kohor të kontratës së punës, mund ta rinovojnë kërkesën e tyre me një kontratë të re pune, qoftë dhe nga një tjetër pronar.
Kjo vlen dhe për ata emigrante që punojnë në sektorin e bujqësisë e të asistencës familjare. Gjithashtu ata të cilët kanë hu/ mbur vendin e punës dhe nuk kanë një kontratë pune, mund ta rinovojnë lejen e qëndrimit në Itali me motivin e pritjes për punësim.

error: Alert: Content is protected !!