PRINDËR, KENI KUJDES! MOS UA JEPNI KËTË USHQIM ASNJËHERË FËMIJËVE – SHKAKTON KA NCER

PRINDËR, KENI KUJDES! MOS UA JEPNI KËTË USHQIM ASNJËHERË FËMIJËVE – SHKAKTON KA NCER

PRINDËR, KENI KUJDES! MOS UA JEPNI KËTË USHQIM ASNJËHERË FËMIJËVE – SHKAKTON KA NCER

“Hot-Dog” është një ar mik i madh për shëndetin e sidomos tek fëmijët dhe sipas hulumtimeve të fundit, ky ushqim është sh kaktari më i madh i ka ncerit tek fëmijët. Përbërësit e përdorur në prodhimin e këtij produkti nuk janë natyralë dhe përgatiten nga një përzierje me mish derri. / Hap videon dhe vazhdo artikullin

“Hot-Dog” është një ar mik i madh për shëndetin e sidomos tek fëmijët dhe sipas hulumtimeve të fundit, ky ushqim është sh kaktari më i madh i ka ncerit tek fëmijët. Përbërësit e përdorur në prodhimin e këtij produkti nuk janë natyralë dhe përgatiten nga një përzierje me mish derri. / Hap videon dhe vazhdo artikullin

Leave a Reply