Policia e Kosovës! Ju lutemi qytetarë nëse i njihni këta persona lajmëroni menjëherë!.

Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakovë, bazuar në ligjin për publikimin e fotografive me shënime të tjera të personave të kërkuar me urdhëresë të Prokurorisë Themelore në Gjakovë, ka lëshuar një kërkesa për bashkëpunim me qytetarët, me qëllim identifikimin, lokalizimin dhe arrestimin e personave të dyshuar për k ryerjen e v eprave të ndryshme p enale.

Kërkesë për bashkëpunim me qytetarët.

Personat e kërkuar janë:

NN ( i panjohur)

Të d yshuarit kërkohen për disa v epra p enale: Mashtrim dhe për k ryerje të një vr asjeje

Polícia e Kosovës kërkon nga qytetarët e Republikës së Kosovës që kushdo që ka informacion për vendndodhjen e personave të d yshuar në fotot e bashkangjitura, të lajmërojë Polícinë e

Kosovës apo të lajmërohet në stacionin më të afërt polícor. Të bashkangjitura më poshtë i gjeni edhe fotografitë e personave që janë në kërkím të Polícisë së Kosovës.

error: Alert: Content is protected !!