Po vjen vala e dytë e k oronavirusit? Ky është shteti i parë në botë që izolohet për herën e dytë

Po vjen vala e dytë e k oronavirusit? Ky është shteti i parë në botë që izolohet për herën e dytë

Po vjen vala e dytë e k oronavirusit? Ky është shteti i parë në botë që izolohet për herën e dytë

Izraeli do të vendosë një bll okim të ri kombëtar, duke u bërë vendi i parë në botë që merr një masë të tillë për të përmbajtur përhapjen e k oronavirusit, për herë të dytë.

Kryeministri Benjamin Netanyahu tha se m asat do të sillnin një çmim të rëndë për të gjithë ne, por vendi u përb all me një rritje me 4,000 inf eksione të reja ditore.

Një ministër ka dhënë dorëheqjen për të pr otestuar ku ndër kufizimeve që mbivendosen me festivale të rëndësishme hebreje.

Mi nistri i Str ehimit Yaakov Litzman, i cili drejton një parti hebraike ultra-ort odokse, tha se m asat do të parand alonin popullin hebre që të f estonte f estat e tyre fetare, duke përfshirë Yom Kippur, ditën më të sh enjtë të kalendarit hebre, në 27 sh tator.

Ai gjithashtu k ërcënoi të tërhiqte partinë e tij nga ko alicioni q everisës.

Leave a Reply