Për k eqardhje: Mj eku i QKUK’së tregon se çfarë “darke” i është shërbyer sot në punë

Një mj ek i Qendrës Kli nike Univ ersitare të Kosovës ka p ublikuar një fotografi të darkës që i është servuar sonte në punë. Në pako shihet e vendosur një copë mish viqi, një copë djath dhe një jogurt

Në pako shihet e vendosur një copë mish viqi, një copë djath dhe një jogurt, me të cilën mj ekët do ta kalojnë kujde starinë deri në mëngjes. Cilësia e u shqimit në QKUK ka qenë një prej pr oblemeve që është ra portuar edhe më herët. Një mj ek i Qendrës Kli nike Univ ersitare të Kosovës ka p ublikuar një fotografi të darkës që i është servuar sonte në punë.

Leave a Reply