Pamje të reja / Turqia s’ndalet, nis stërvitjen fuqishëm: Do e shikoj Greqia se kush jemi ne…

Pamje të reja / Turqia s’ndalet, nis stërvitjen fuqishëm: Do e shikoj Greqia se kush jemi ne…

Pamje të reja / Turqia s’ndalet, nis stërvitjen fuqishëm: Do e shikoj Greqia se kush jemi ne…

Ministria e Mbrojtjes Kombëtare (MSB) ka njoftuar vazhdimin me su kses të stë rvitjes “Stuhia e Mesdheut, Kapiteni Dëshmor Cengiz Topel”. Stërvitja “Stuhia e Mesdheut, Kapiteni Dëshmor Cengiz Topel”, e cila re alizohet çdo vit në mënyrë të pl anifikuar, vazhdon me pjesëmarrjen e Turqisë dhe të Republikës Turke të Qipros së Veriut (RTQV)”, thuhet në njoftimin e Ministrisë.

Stë rvitja zhvillohet në Republikën Turke të Qipros së Veriut (RTQV) dhe do të zgjasë deri në datën 10 sht ator 2020 dhe ka për që llim zhvillimin e trajnimeve të përbashkëta, bashkëpunimit dhe ndërveprueshmërisë ndërmjet Koman dës së For cave Paqeruajtëse Turke në Qipro dhe Kom andës së Fo rcave të Sigurisë së Republikës Turke të Qipros së Veriut (RTQV), vijon komunikata.

Leave a Reply