Pal.estina kërkon Paqe, por Kryeministri Izr.aelit Ref.uzon: “Do Ju P.ushtojmë, edhe nëse Ndërh.yjnë F0rcat e…”

Kryeminisitri i Izr.aelit, B.enjamin Net.anyahu ka ref.uzuar një ofertë pa.qeje nga H.amasi, teksa izr.aelitët po bëhen gati për
0m.bard.ime në rr.ipin e G.azës. Gjithashtu është duke u punuar edhe për një p.ushtim të mundshëm tokësor.

H.amas ofroi një ar.mëpushim natën e kaluar përmes ministrisë së jashtme Ruse, por Net.anyahu është zotuar se tr.upat e tij
janë të përkushtuara në një 0per.acion të gjatë i cili vetëm do të ‘rritet në f0rcë’ pavarësisht pr0testës ndërkombëtare në rritjen e numrit të të vr.arëve në Pal.estinë.

error: Alert: Content is protected !!