Pagoi shokun e djalit për ta joshur/ Si i ngriti kurth vajzës babai vr asës dhe e gr oposi në Malin me Gropa

Pagoi shokun e djalit për ta joshur/ Si i ngriti kurth vajzës babai vr asës dhe e gr oposi në Malin me Gropa

Pagoi shokun e djalit për ta joshur/ Si i ngriti kurth vajzës babai vr asës dhe e gr oposi në Malin me Gropa

Një vr asje që në 8 vite ka mbledhur shumë për të rrëfyer, tashmë kur kr imi m akabër është zb ardhur nga policia dhe autorë të tij janë babai dhe vëllai i v iktimës Faik dhe Shkëlzen Buci.

Gazetarja Dorjana Bezat r aportoi për “BalkanËeb” se personi që ka rr ëfyer ngj arjen për policinë ose i quajtur ‘i p enduari’ është mik me vëllain e vi ktimës Shkëlzen Buçi dhe ka qenë i përfshirë në një ngjarje kr iminale me të.

Ai është paguar nga Faik Buci që të joshë të bijën Eglantinën dhe të krijojë një lidhje intime me të. Madje i ati i ka blerë një unazë dhe ia ka dhënë të riut për t’ia dorëzuar vajzës që ta j oshte.

Leave a Reply