O Zot si?! Vajza e vogël bëri pak zh urma në klasë, mësuesi i fut letra në gojë dhe i vë ngjitës, ajo jep shp irt në mes të klasës

O Zot si?! Vajza e vogël bëri pak zh urma në klasë, mësuesi i fut letra në gojë dhe i vë ngjitës,

O Zot si?! Vajza e vogël bëri pak zh urma në klasë, mësuesi i fut letra në gojë dhe i vë ngjitës

Mënyra se si mësuesit sillen me fëmijët në shkollë është një gjë shq etësuese për shumë prindër. Kujtojmë këtu h istorinë e tr ishtë të një vajze të vogël që ia mori jetën mësuesi i saj.

Vajza kizene Guo Jintong ishte shumë aktive në klasë dhe bënte zh urm, ajo shp ërqendronte pjesën tjetër të klasës dhe kaq u desh që mësuesi i saj t’i merrte jetën. Mësuesi i mbylli gojën me letër dhe më pas vendosi dhe ngjitës.

E vogla nuk mundi t’i mbijetonte kësaj gjëje, pasi pa që vajza e vogël nuk ishte mirë ai thirri për ndihmë por ishte shumë vonë ajo kishte dhënë shp irt në klasë.

Kjo çështje bëri jehonë edhe për banorët e qytetit, të cilët në mënyrë të përsëritur kanë bërë thirrje që të bëhet përgjigje për drejtësi, qoftë vetëm për të lehtësuar hi dhërimin e prindërve, por asgjë nuk mund të bëhet për t’i bërë ata më mirë pasi e hu mbën vajzën e tyre.

Leave a Reply