“Nuk mund të reshtja së p uthuri fytyrën e tij, më pas ata mb yllën ar.kiv.olin e djalit tim të vogël”

“Nuk mund të reshtja së p uthuri fytyrën e tij, më pas ata mb yllën ar.kiv.olin e djalit tim të vogël”

“Nuk mund të reshtja së p uthuri fytyrën e tij, më pas ata mb yllën ar.kiv.olin e djalit tim të vogël”

Kur Savanna Tate mori vesh se ishte sht atzënë me trinjakë, lajmi i pa bes ues hë m u shoqërua menjëherë me an k th e fr ik ë, pasi mj ek ët nuk mund të dëgjonin rr ahjet e z emrës së njërit prej fëmijëve.

Asaj iu tha se me gjasë bebja nuk do të mb ij eto nte. Por dy javë më vonë, në ek on tjetër, u dëgjua një rr ahje e fo rtë z emre dhe ata e dinin se kishin një l uf ta rak të vogël. Më 12 M ars të 2015-s, lindën Hayes, Heath dhe Reese. Familja e tyre e vogël ishte e k ompletuar dhe gjithçka ishte p erfekte, derisa Hayes nisi të kishte pro bl em e shë n de tës ore.

Më 7 Ja nar të 2016-s, atyre iu tha se Hayes kishte një tu m or që kishte zënë 1/3 e tr urit. Pavarësisht ki mi ote ra pi së, Hayes-i i vogël ndë rroi jetë më 3 Dhj etor të 2016-s.

Leave a Reply