Ngjarja që tr/onditi Greqinë, zberthehen telefonat e bandes famekeqe

Vijojnë të dalin në dritë të tjera detaje nga vr/asja e 20-vjeçares Caroline Crouch, që tr/onditi Greqinë. Mediet fqinje raportojnë sot se vr/asësit e të resë po kërkohen në bu/rgjet greke.

Kështu, në të gjithë Greqinë, nga pasditja e djeshme, iu është kërkuar të gjithë drejtorëve të bu/rgjeve informacion në lidhje me orarin e lejeve për të bu/rgosurit për krime të rë/nda, gjatë periudhës para vr/asjes tr/onditëse në Glyka Nera.Drejtorëve të bu/rgjeve ju kërkohet informacion se kush ka marrë leje, për sa kohë, nëse janë rikthyer dhe kur. Nga informacionet e deritanishme thuhet se dy janë personat, që janë liruar gjatë periudhës kur kanë ndodhur kr/imi i rëndë, dhe që rezultojnë të jenë përfshirë në kr/ime të dhu/nshme më parë.

Njëri prej tyre është gjeorgjiani, i cili është arr/estuar, dhe çështja e tij thuhet se po tërheq shumë vëmendje nga autoritetet, pasi ai ishte pjesë e një ba/nde famëkeqe të ak/uzuar për pl/açkitje me kall/ashnikovë, gr/abitje me dhu/në, etj.

Kr/imi në Glyka Nera po trajtohet si jashtëzakonisht i vështirë për t’u zbardhur, por po bëhet një përpjekje titanike me zbërthimin e sekreteve telefonike dhe analizimin e gjithë të dhënave në zonë. Për këtë arsye, një rëndësi e veçantë i është dhënë rrjetit të informacionit brenda dhe jashtë bu/rgjeve. /korrieri

error: Alert: Content is protected !!