Në këto sektorë ka vende të lira të punës në Kosovë, por nuk ka punëtor që punojnë thonë pronarët

Pavarësisht shkallës së lartë të papunësisë dhe ank.esave të vazhdueshme të qytetarëve

Pavarësisht shkallës së lartë të papunësisë dhe ank.esave të vazhdueshme të qytetarëve

Pavarësisht shkallës së lartë të papunësisë dhe ank.esave të vazhdueshme të qytetarëve, se nuk ka vende të lira të punës, në sektorë të caktuar në disa komuna të Kosovës, ka punë, por nuk ka të int.eresuar që të punojnë, thonë afaristë nga Kosova.

Sektorët të cilët kërkojnë çdo ditë punëtor por nuk gjejnë janë.. Sektori i ndërtimtarisë, sektori i naftës e po ashtu sektori i bukëpjekësve dhe restoranteve, të gjithë këta thonë që është bërë vës.htirë me gjet punëtor. Cmimet që afrojnë pronarët për t`i kryer këto shë rbime, çmimet janë këto. Në sektorin e ndërtimtarisë, një punëtor i thjesht paguhet 10 e uro për 10 orë punë mjeshtëri 20 e uro për 10 orë punë.Në restorante, bare, një kamerier, bankier paguhet 200 deri në 300 e uro në muaj, me 8 orë punë dhe vetëm një ditë pushim në javë.

Leave a Reply