Mos e h idhni ujin e vezeve te ziera, sepse eshte nje mr ekulli neqoftese ate ua h idhni luleve ne shtepi, ja perse

Mos e h idhni ujin e vezeve te ziera, sepse eshte nje mr ekulli neqoftese ate ua h idhni luleve ne shtepi, ja perse

Mos e h idhni ujin e vezeve te ziera, sepse eshte nje mr ekulli neqoftese ate ua h idhni luleve ne shtepi, ja perse

Kur i zi.eni vezët në të ardhmen, mos e d.erdhni ujin në të cilin i keni zier! Arsyeja pse po ju themi mos ta bëni këtë është sepse ju mund ta përdorni atë ujë. Ky ujë mund të përdoret as më pak dhe as më shumë sesa për bimët tuaja.Gjegjësisht, bimët e duan ka.lciumin! Dhe në ujin ku keni zier vezët ka shumë ka.lcium. Por pse është i rëndësishëm ka.lciumi tek bimët?

Një tokë ne.utrale, e cila ka një vlerë të pH (fuqia e jonit në hidr.ogjen) midis 6.0 dhe 6.5, ofron për bimët një mjedis ideal për marrjen e lën.dëve u.shqyese që janë të nevojshme për rritje dhe zhv.illim.

Leave a Reply