Mjekja britanike: Në Itali vd esin ata që kanë bërë v aksinën e gripit, Covid-19 nuk është i rr ezikshëm

Mjekja britanike: Në Itali vd esin ata që kanë bërë v aksinën e gripit, Covid-19 nuk është i rr ezikshëm

Mjekja britanike: Në Itali vd esin ata që kanë bërë v aksinën e gripit, Covid-19 nuk është i rr ezikshëm

Prof. Dolores Cahill, ka një karrierë shumë të gjatë dhe flet mbi situatën e krijuar nëpër botë për shkak të Covi d-19. Dr. Cahill është diplomuar për mik robiologji dhe ka doktoraturë për vi rologji. Po ashtu ka qenë pjesë e grupit të v aksinës për malarien dhe ka eksp eriencë shumë të gjatë.

Sipas saj, situata ku ndodhet bota është për shkak të masave të tepruara.Në një intervistë ajo ka thënë se iz olimi pas datës 12 pr ill duhej të kishte marrë fund. Sipas saj, vetëm të moshuarit duhej të izo loheshin dhe ata që kishin së mundje shoqëruese, ndërsa pjesa tjetër e shoqërisë duhej të vijonte aktivitetin normalisht.

Leave a Reply