Mj.ekja shqiptare në Gjermani flet për pikun e ko.ronavir.usit në Shqipëri: Ja cili është g.abimi i madh që po bëjmë

Mj.ekja shqiptare në Gjermani flet për pikun e ko.ronavir.usit në Shqipëri: Ja cili është g.abimi i madh që po bëjmë

Mj.ekja shqiptare në Gjermani flet për pikun e ko.ronavir.usit në Shqipëri: Ja cili është g.abimi i madh që po bëjmë

Mj.ekja shqiptare Aurora Meta Dollenberg qe ka vite me banim ne Gjermani ka folur për sit.uatën e pan.demisë në Shqipëri.

Mje.kja e cila është njekohesisht edhe kryetare e federatës së mj ekëve shqiptarë në Eur opë tha per Shqipërine se është duke e përj etuar pikun e pan demisë tani, dhe jo sic eshte thene në ma rs e pr ill, kur e përjetuan shume vende evr opiane. Ne po e përjetojmë pikun tani dhe jo atëherë kur u ndërmorën m asat. Personalisht kam përgëzuar ma sat që u ndërmorën. Kemi dalë nga masat shtr ënguese me të njëjtin inte nsitet siç hymë në izo lim,

Leave a Reply